Terug naar
Voorblad
 

Hoveniersweg 104
Subtitel: Het huis en zijn tijd (1850-1900).
reakties: 
lets53@upcmail.nl   of  0344 611809


De Gebouwen
 • Barak
 • Ontsmettingsruimte
 • Beheerswoning
De Omstandigheden
 • Armoe
 • Drinkwater
 • Riool
 • Aantal inwoners en zieken
Ontwikkelingen in die tijd
 • Gas
 • Water
 • Elektriciteit
Waarom deze site
Bibliotheek
-- Ziekten 1850-1890
 • achtergrond stukken
 • delen uit boeken
 • wat is cholera

-- Verslagen Gemeente en
       Kranten   1853 - 1930

 

Kadasterkaarten
 • kaarten
 • kadastergegevens
 • foto's buurt 1971
Verhaal uit de Kroniek
 • samenvatting van deze site

Aantal bewoners en zieken    1850 tot 1922

Details uit het leven van de stadbaas Pieter Schreuders.

Dit verhaal geeft een beeld van de periode 1900 -1945 in TIEL.

 

Kadasterkaarten
 • Kaarten
 • Kadastergegevens
 • Kadastergegevens  overzicht nummers
 • Foto's straat   situatie 1971

 

 

Kaarten          Bron: Regionaal Archief Rivierenland.

1741 Stad met Zandwijk als zelfst gem

1836 Centrum noord

1865 Stad met Zandwijk

1871 Stad weg naar de hoge weide

1905 Stad met spoorweg naar Arnhem

1917 Stad met spoorweg

1918 Stad top kaart

1942 Stad top kaart

1967 Stad met Noord

 

 

Kadaster gegevens

 

1850 sectie C 1ste blad Zandwijk deel

1876 Huis en ziekenhuis detail horizontaal met tekstkopie

1876 Huis en ziekenhuis detail

1877 veldwerkschets

1877 veldwerkschets maten eigen concept tekening 72

1900 sectie C 1ste blad Zandwijk

1900 sectie C 1steBlad Zandwijk deel

1900

1930 30 juni detail veldwerkschets Huis en Ziekenhuis met ontsmetting en elek geb

1930 30 juni veldwerkschets Huis en Ziekenhuis met ontsmetting en elek geb

1930 Bouw Grondbedrijf 5 woningen

1953 alles boven de Stad detail

1975 staat 75 3de vervolg alles boven de stad detail rood

1984 veldwerkschets 3de staat Archiefnr 739 detail

1984 veldwerkschets 3de staat Archiefnr 739

1984 veldwerkschets huis met maten sectie C blad 7 13 sept 1983 detail150

1989 veldwerkschets huis met maten sectie C blad 7 19 okt 1988

1990 veldwerkschets sectie C blad 7 Huis en noodwoningen detail

1990 veldwerkschets sectie C blad 7 Huis en noodwoningen

1996 kadaster nummers omgeving

 

 

 

Kadaster gegevens  Overzicht nummers.
Hoveniersweg 104 Tiel

eigenaren ??? 1880 G 346 a; 1883 G 471; 1900 H_226; 1920 H 376

 

1850 sectie C 1ste blad
Zandwijk C 237
Onbebouwd
Hoveniersweg heette toen "Weg naar de Hooge Weide":

1877 Veldwerkschets
G346a ziekenhuis  kad nr 1673
  perceel 38,9x16,2m (630m2)  bebouwd 31,5x7,2m + aanbouw
G346b woning       kad nr 1674
  perceel 15,8x16,2m  (256m2)bebouwd: 5,7x7,3m+ aanbouw
rest bouwland       kad nr 1672
 

1900  Hoveniersweg:  sectie C 1ste blad 
1673  Ziekenhuis
1674  woning
1672  rest perceel
Huizen er naast en tegenover.
Hovenierslaantje heette toen Het Dronkenmans Laantje.

1930 veldwerkschets 404  tbv bouwen 5+1 woningen (juni 1930).
2966 5 woningen 7 are 36 centiare            \
1674 woning        1 are 60 centiare                    totaal  3946 52 are 3 centiare
3893 rest          43 are   7 centiare           /
3894 zoutloods onderdeel van 3893

1984 6344 naast gasleiding           \
6343 gasleiding                   totaal 6267
6345 woning                       /

1990 6344 +6345+6532 gasleiding+huis+schuur
6268+6533 terrein muziek  en duiven

kadaster C 6532

1870 C 237  (Raadsvergaderingen 1873 23 aug, 2 sept, 1 okt.)

1953 alleen plattegrond

1975 plattegrond met kavel nummers
4485 Zoutopslag

4486 PNEM gebouw (nu Nuon)
4487 Huis aan de Bevrijdingslaan
4488 Hoekwoning nr 112
4878 Hellas

4879 Noodgebouwen
5780
5781

1984 Veldwerkschets 1205  tbv grenswijziging 9 9 1983
6343     gasleiding
6344     strook tegen 102
6345     grondvlak oa woning 11,7x5,73
6267     rest/

1989 Veldwerkschets 1347 tbv grondaankoop schuur 4 10 1988
6343     gasleiding
6344     strook tegen 102               \
6345     grondvlak oa woning 11,7x5,73     totaal 6532 nieuw nummer.
6268     rest                                /

1990 Veldwerkschets 772
6344     strook tegen 102               \
6345     grondvlak oa woning                    totaal 6532.
6268     rest gemeente terrein

1996 plattegrond met kavel nummers
6343 gasleiding
6532 rest perceel 104
6268                                 /

Rioleringvergunning

Bouwtekening 828  kadaster C 3946

Bouwtekening 895  buurwoningen

 

1927  bij raadsstukken (december) zit blauwdruk ziekenhuisterrein etc

 

 

Foto's straat       situatie 1971

hoveniersweg 65

hoveniersweg 71-75

hoveniersweg 79-85

hoveniersweg 85-89

hoveniersweg 91-95

hoveniersweg 97-103

hoveniersweg 105-111

hoveniersweg 113-117

hoveniersweg 119-127

hoveniersweg 125-127

hoveniersweg 54

hoveniersweg 54

hoveniersweg 56-62

hoveniersweg 66-72

hoveniersweg 67-l 71

hoveniersweg 72-76

hoveniersweg 78

hoveniersweg 80-84

hoveniersweg 86-90

hoveniersweg 92

hoveniersweg 94-96

hoveniersweg 98-102

hoveniersweg 104

hoveniersweg 108-110

hoveniersweg 110-114

hoveniersweg 116

voordekijkuit 38-42

voordekijkuit 34-36

voordekijkuit 32